Kort #12831

 Här tar man nu till orda och rimmar litet sen.
(om Westermark-Rosén)

Information

Kortnr:
12831
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Här tar man nu till orda och rimmar litet sen.
(om Westermark-Rosén)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort