Kort #13238

 I Jesu namn det stora en sång jag ställer an
Se: S 1726 a; 1775 b

Information

Kortnr:
13238
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Jesu namn det stora en sång jag ställer an
Se: S 1726 a; 1775 b

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort