Kort #13072

 I Blekinge var en gång
Se: E 1875 uu

en vacker flicka ...

[Av C.A.Sandsten]

Information

Kortnr:
13072
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Blekinge var en gång
Se: E 1875 uu

en vacker flicka ...

[Av C.A.Sandsten]

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort