Kort #13091

 I dag har jag druckit tämlig nog...

Ses [e 1823 gj=Skillingtryck.Samlingsband av fotokopior.
11*27.

Information

Kortnr:
13091
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I dag har jag druckit tämlig nog...

Ses [e 1823 gj=Skillingtryck.Samlingsband av fotokopior.
11*27.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort