Kort #13131

 I en häck vid en bäck satt en kvinna så täck

• • •

Se: E I89O vv; 1870 00

Information

Kortnr:
13131
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I en häck vid en bäck satt en kvinna så täck

• • •

Se: E I89O vv; 1870 00

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort