Kort #13077

 I blomstrande flickor som hören min sång
Se; E 1838 d

Information

Kortnr:
13077
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I blomstrande flickor som hören min sång
Se; E 1838 d

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort