Kort #13422

 I Stockholm det fanns trenne systrar så bra

Information

Kortnr:
13422
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Stockholm det fanns trenne systrar så bra

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort