Kort #13183

 I gamla Svea land vi äro stadens högra hand
Se: E 1891 p3 , 1893 h5, I894 V5, 1898 mm -

1899 yy -

Information

Kortnr:
13183
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I gamla Svea land vi äro stadens högra hand
Se: E 1891 p3 , 1893 h5, I894 V5, 1898 mm -

1899 yy -

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort