Kort #13402

 I Smålands karga trakter där har min vagga stått

[av L.F.Agren]

Se: E 1902 hh

Information

Kortnr:
13402
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Smålands karga trakter där har min vagga stått

[av L.F.Agren]

Se: E 1902 hh

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort