Kort #13006

 Hör oss milde fader hör oss

av E. Tegnér (?)

E 1917 c2 -

Information

Kortnr:
13006
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Hör oss milde fader hör oss

av E. Tegnér (?)

E 1917 c2 -

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort