Kort #13355

 I Petersburg den stora stad ... [Av I.Wångberg]
Se:[uub Folkv.3:1j

[Upps.Z.P, e.22:13J (1810) [f Wångberg,I. a]=Skil-

lingtryck.Samlingsband av fotokopior. -8sll.

Se även nominal-katalogen. OriginalsVitt.Sv.Hist.
Wångberg,!.	(Br.)

Information

Kortnr:
13355
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Petersburg den stora stad ... [Av I.Wångberg]
Se:[uub Folkv.3:1j

[Upps.Z.P, e.22:13J (1810) [f Wångberg,I. a]=Skil-

lingtryck.Samlingsband av fotokopior. -8sll.

Se även nominal-katalogen. OriginalsVitt.Sv.Hist.
Wångberg,!. (Br.)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort