Kort #13136

 *T“

Information

Kortnr:
13136
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:*T“

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort