Kort #13392

 I skuggan av lövrika alar
Se: N 18^5 h

Information

Kortnr:
13392
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I skuggan av lövrika alar
Se: N 18^5 h

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort