Kort #12762

 Hårresande historier i vårt land fallera
Se: E 1902 ra

Information

Kortnr:
12762
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Hårresande historier i vårt land fallera
Se: E 1902 ra

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort