Kort #13436

 I Stockholms stora stad där mycket sorgligt

händer ..

Se: S 1908 ii

Information

Kortnr:
13436
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Stockholms stora stad där mycket sorgligt

händer ..

Se: S 1908 ii

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort