Kort #13178

 I förenta äkta par ...
Se: A 12
N 11,56

Information

Kortnr:
13178
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I förenta äkta par ...
Se: A 12
N 11,56

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort