Kort #13224

 I Husby har jag varit ...

Se: T 11 j

[Uppe.Z.P.8.23:16 (1789); 23:26 (1789)] Se

nominal-katalogen: Fyra nya Kongl.fri-corpsens
krigsvisor...1789» Fem nya Kongl.fri-corpsens
krigsvisor...1789•

Information

Kortnr:
13224
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Husby har jag varit ...

Se: T 11 j

[Uppe.Z.P.8.23:16 (1789); 23:26 (1789)] Se

nominal-katalogen: Fyra nya Kongl.fri-corpsens
krigsvisor...1789» Fem nya Kongl.fri-corpsens
krigsvisor...1789•

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort