Kort #12663

 Huru länge skall väl Europa
Se: E 1897 hh

Information

Kortnr:
12663
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Huru länge skall väl Europa
Se: E 1897 hh

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort