Kort #13435

 I Stockholms stolta stad den vackra, metropolen
Se: D 10

Information

Kortnr:
13435
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Stockholms stolta stad den vackra, metropolen
Se: D 10

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort