Kort #13039

 c.

Information

Kortnr:
13039
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

c.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort