Kort #13075

 MSi? skyar solen gick ned

Se: E 1874- l-5, I879 zX/f, 1881 kkx
x)

1915 rr '

Information

Kortnr:
13075
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

MSi? skyar solen gick ned

Se: E 1874- l-5, I879 zX/f, 1881 kkx
x)

1915 rr '

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort