Kort #13152

 I ett gathörn klädd i trasor hördes
Se: E 1868 yy

Information

Kortnr:
13152
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I ett gathörn klädd i trasor hördes
Se: E 1868 yy

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort