Kort #12843

 Här är stor glädje så ock hjärtans

[Av

fröjd ...
J.Palma]

Se: UUB.Rar.10: 601

Information

Kortnr:
12843
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Här är stor glädje så ock hjärtans

[Av

fröjd ...
J.Palma]

Se: UUB.Rar.10: 601

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort