Kort #13085

 I byn där ja ä hemma, i byn där ja ä född
E 1916 s2 -

Information

Kortnr:
13085
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I byn där ja ä hemma, i byn där ja ä född
E 1916 s2 -

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort