Kort #13359

 I promenaden gångar där en herrekarl så grann
mel: Ung Erik mötte

E 1913 q -

Information

Kortnr:
13359
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I promenaden gångar där en herrekarl så grann
mel: Ung Erik mötte

E 1913 q -

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort