Kort #13126

 I en bok den satsen jag fann ..
Se: E 1835 oo

Information

Kortnr:
13126
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I en bok den satsen jag fann ..
Se: E 1835 oo

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort