Kort #13407

 I sorg Jag begynner att skriva till Er
Se: E 184-5 s

Information

Kortnr:
13407
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I sorg Jag begynner att skriva till Er
Se: E 184-5 s

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort