Kort #12909

 Hör du flicka med det gul1gula hår
Se: E 1884- p

Information

Kortnr:
12909
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Hör du flicka med det gul1gula hår
Se: E 1884- p

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort