Kort #13294

 I Malmö stad beslöts där allt så fint man danar
Se: E I9O3 m

Information

Kortnr:
13294
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Malmö stad beslöts där allt så fint man danar
Se: E I9O3 m

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort