Kort #12768

 Hälsans kraft jag en gång skådat

E 1911 o2

Information

Kortnr:
12768
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Hälsans kraft jag en gång skådat

E 1911 o2

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort