Kort #12913

 r»

HÖr du lilla båtsman vad jag säger dig . . .
Se: N 31

"*[Upps. Z. P.8. 6: 35]=Skillingtryck.Samlingsband
av foto-kopior. 1:22.

Information

Kortnr:
12913
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

r»

HÖr du lilla båtsman vad jag säger dig . . .
Se: N 31

"*[Upps. Z. P.8. 6: 35]=Skillingtryck.Samlingsband
av foto-kopior. 1:22.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort