Kort #13381

 3 ^4c

5*.:

V e 17 83	| 17 77 oL - lioo 1 . ^ 801 j

|	1S12- 4- } 4 813 «Su. ,

18X5*	. 1828 ©> ^ h«37	;

N 1*0» V ;UO^ ir-j 183^ O
[Upps.zlP. 8.13: 3^(1807); UUB Folkv.V.33

[E 1807 k]=Skillizl^Mttryck.Samli»gsband av foto-
kopior. 7:28«s [E löfi> kj= 11:21.

Information

Kortnr:
13381
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

3 ^4c

5*.:

V e 17 83 | 17 77 oL - lioo 1 . ^ 801 j

| 1S12- 4- } 4 813 «Su. ,

18X5* . 1828 ©> ^ h«37 ;

N 1*0» V ;UO^ ir-j 183^ O
[Upps.zlP. 8.13: 3^(1807); UUB Folkv.V.33

[E 1807 k]=Skillizl^Mttryck.Samli»gsband av foto-
kopior. 7:28«s [E löfi> kj= 11:21.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort