Kort #13154

 I ett hem uti Dalom min barndom försvann ...

[av J.Johansson]

Se: 0 Hjelm b

Information

Kortnr:
13154
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I ett hem uti Dalom min barndom försvann ...

[av J.Johansson]

Se: 0 Hjelm b

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort