Kort #13156

 Drick kära Calle och spar icke strängar
Uppå landet på ett värdshus ...

I afton är det vackert väder ...

Tadlet tagit överhanden ...

Lycksalig förbliver mig nu varje dag

• • »

Information

Kortnr:
13156
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Drick kära Calle och spar icke strängar
Uppå landet på ett värdshus ...

I afton är det vackert väder ...

Tadlet tagit överhanden ...

Lycksalig förbliver mig nu varje dag

• • »

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort