Kort #13347

 INorrlands kalla bygder begåtts ett fasans dåd

Se:

D 15

Information

Kortnr:
13347
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I

Norrlands kalla bygder begåtts ett fasans dåd

Se:

D 15

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort