Kort #13305

 menlöshetens dagar hur ljuvt att
Se: K 182^ f

ömma käns
lor ha .

Information

Kortnr:
13305
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

menlöshetens dagar hur ljuvt att
Se: K 182^ f

ömma käns
lor ha .

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort