Kort #13262

 I kyrkor man predikar så många vackra ord
mel: I låga ryttartorpet
E 1918 q -

Information

Kortnr:
13262
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I kyrkor man predikar så många vackra ord
mel: I låga ryttartorpet
E 1918 q -

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort