Kort #13160

 I fjol Ö^adfeaEja°gc:eli vän ...

Se: N 1836 e;

E I853 i3; 1861 mm; 1867 a3- 1913 q2
1914 pp - 1915 yy - 1916 m3 - 1917 b2

Jfr. En gång så hade jag

Information

Kortnr:
13160
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I fjol Ö^adfeaEja°gc:eli vän ...

Se: N 1836 e;

E I853 i3; 1861 mm; 1867 a3- 1913 q2
1914 pp - 1915 yy - 1916 m3 - 1917 b2

Jfr. En gång så hade jag

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort