Kort #13426

 I Stockholm finns en advokat

[av

A.Lidholm]

Se: P c

Information

Kortnr:
13426
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I Stockholm finns en advokat

[av

A.Lidholm]

Se: P c

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort