Kort #13265

 I kärlek icke köp består
Se: E I865

Information

Kortnr:
13265
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I kärlek icke köp består
Se: E I865

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort