Kort #13395

 I smedjan är ett ganska muntert liv fallera

Information

Kortnr:
13395
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

I smedjan är ett ganska muntert liv fallera

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort