Kort #12946

 Hör hit god vänner, nu vill jag snusprisen

prisa

mel: Och P.

E 1911 gg -

Jönsson han såg

Information

Kortnr:
12946
Låda:
15 Hur-I Unga
Text:

Hör hit god vänner, nu vill jag snusprisen

prisa

mel: Och P.

E 1911 gg -

Jönsson han såg

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort