Kort #27555

 Diss.
saml.
T & 1 e e n, Daniel Ostro-Gothus
De indole poenarum in jure patrio. Pars 5. 1762.
Praeses: Solander, Daniel D. Uppsala

Information

Kortnr:
27555
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
T & 1 e e n, Daniel Ostro-Gothus
De indole poenarum in jure patrio. Pars 5. 1762.
Praeses: Solander, Daniel D. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort