Kort #29306

 Diss.
saml-
Siberg , Ericus Westro—Gothus '
% e sacris scriptoribus N. F. illustrata.
? Pars 1-2. 1752-5
? Praeses: Amnell, Johannes J. Uppsala
i

Information

Kortnr:
29306
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml-
Siberg , Ericus Westro—Gothus '
% e sacris scriptoribus N. F. illustrata.
? Pars 1-2. 1752-5
? Praeses: Amnell, Johannes J. Uppsala
i

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort