Kort #28371

 Diss-
saml.
W 3 s a 6 n, Carolus Johannes Ostro-Gothus
De paroecia Kärna in Ostrogothia. Pars 1. 1836.
Praeses: Schröder, Joh. Henr. Uppsala

Information

Kortnr:
28371
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss-
saml.
W 3 s a 6 n, Carolus Johannes Ostro-Gothus
De paroecia Kärna in Ostrogothia. Pars 1. 1836.
Praeses: Schröder, Joh. Henr. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort