Kort #28117

 j Diss.

: 883le

? Waldius , Johannes Fjerdhundrensis
Passionibus humanis. Pars 1—2. 1777—8

! Praeses: Boudrie, Gustavus Ant. Uppsala

Information

Kortnr:
28117
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

j Diss.

: 883le

? Waldius , Johannes Fjerdhundrensis
Passionibus humanis. Pars 1—2. 1777—8

! Praeses: Boudrie, Gustavus Ant. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort