Kort #28676

 Biss.
saml.
Wingård, Johan Gothoburgensis
Perantiqva et solenni librorum dedicatione. 1762.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
28676
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Biss.
saml.
Wingård, Johan Gothoburgensis
Perantiqva et solenni librorum dedicatione. 1762.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort