Kort #28179

 Diss.
saml.
W & llln, Johannes Olavus Dalekarlus
Collectio monumentorum historiam.5vecanam illustran-
tium. Sect) 6; 1800:
Praeses: Neikter; Jacdbus Fredericus, Uppsala
i 4
i
ï

Information

Kortnr:
28179
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
W & llln, Johannes Olavus Dalekarlus
Collectio monumentorum historiam.5vecanam illustran-
tium. Sect) 6; 1800:
Praeses: Neikter; Jacdbus Fredericus, Uppsala
i 4
i
ï

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort