Kort #28184

 Diss.
saml.
Wallin, Nathanael Westro-Gothus
Pindari Pythiorum ode duodecima Svethice tradita.
1815. '
Praeses: Höijer, Jaaephus Otto, Uppsala

Information

Kortnr:
28184
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wallin, Nathanael Westro-Gothus
Pindari Pythiorum ode duodecima Svethice tradita.
1815. '
Praeses: Höijer, Jaaephus Otto, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort