Kort #28894

 Diss.
saml.
Ährman, Samuel Uplanåus
Utrum Theologia sit mere theoretica, an mere practi—
ca, an theeretioo-practica? 1763.
Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala

Information

Kortnr:
28894
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Ährman, Samuel Uplanåus
Utrum Theologia sit mere theoretica, an mere practi—
ca, an theeretioo-practica? 1763.
Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort